Rekisteriseloste

KOREINA OY TIETOSUOJASELOSTE

Koreina Oy:n tietosuojaseloste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen.

Päivitetty 05/2018

Mitä henkilötietoja keräämme?

Keräämme henkilötietoja rekisteröidyltä itseltään ja palveluidemme käytön yhteydessä. Henkilötietoja voidaan myös kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjä käyttötarkoituksia varten myös julkisista lähteistä, kuten viranomaisrekistereistä, väestötietorekistereistä tai muilta kolmansilta osapuolilta vallitsevan lainsäädännön rajoissa. Tiedot päivitetään aina manuaalisesti.

Keräämme seuraavanlaisia henkilötietoja:

 • Asiakkaan perustiedot: asiakasnumero, etu- ja sukunimi, toimitusosoite, laskutusosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Asiakashistoria (esim. yhteydenotot, tilaukset, palautteet, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot)
 • Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot ja tekniset tiedot: IP-osoite, henkilön selaimelle lähetetyt evästeet, laitetiedot
 • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet, suoramarkkinointikiellot ja suostumukset
 • Julkisesti saatavilla olevat tiedot muista ulkoisista lähteistä: viranomaisten ylläpitämät rekisterit, luottotietorekisterit
 • Kiinnostuksenkohteisiin ja profilointiin liittyvät tiedot

Miksi keräämme henkilötietoja?

 • Keräämme henkilötietoja seuraaviin käyttötarkoituksiin: 
 • Asiakasviestintä ja asiakkuuden täytäntöönpano: Henkilötietojen pääasiallinen tarkoitus on kerätä ja käsitellä henkilötiedot, jotta voimme tehdä tarjouksen tai toimittaa halutun tuotteen tai palvelun.
 • Lakisääteinen velvollisuus: kirjanpitosäädökset, raportointi viranomaisille
 • Markkinointi-, tuote- ja asiakasanalyysit (oikeutettu etu): Henkilötietoja käsitellään myös markkinointi-, tuote- ja asiakasanalyysien yhteydessä.  Tarkoituksena on kehittää liiketoimintaa, järjestelmiä ja markkinointiprosesseja sekä siten parantaa palveluitamme tai valikoimaamme. Tähän saattaa liittyä myös profilointia (ks. alla).
 • Suostumukseen perustuva markkinointi: Lähetämme suostumukseen perustuvia suoramarkkinointiviestejä sähköpostitse. Rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa suoramarkkinointiin.
 • Profilointi ja tilastointi: Profiloimme asiakkaita verkkokäyttäytymiseen perustuen saadaksemme tilastotietoa, esimerkiksi Google Analyticsin avulla. Lisäksi mukautamme profiloinnin avulla sivustoamme paremmin asiakkaan kiinnostuksenkohteita vastaavaksi. Profilointi tapahtuu usein rekisteröidyn selaimeen lähetettävien evästeiden avulla. Voit halutessasi estää sivustoa keräämästä evästeitä ja poistaa jo selaimessasi olevat evästeet. Lue lisää evästeistä täältä: Tietoa evästeistä 

Automatisoitu päätöksenteko

Käytämme automaattista päätöksentekoa asiakkaan profilointiin, jotta voimme tarjota käyttäjälle häntä kiinnostavaa sisältöä. Profilointi perustuu evästeisiin. Voit lukea evästeistä evästetietosivultamme.

Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille, jotta voimme tarjota palveluamme parhaalla mahdollisella tavalla. Tällaisia yhteistyökumppaneita käytämme teknisistä ja logistisista syistä. Sekä tarjotaksemme maksutavat verkkokauppaamme toimimme yhteistyössä Paytrail Oyj:n kanssa.

Yhteistyökumppanimme käsittelevät tietoja ainoastaan Koreina Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietojasi EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
 • Olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä; tai
 • Olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle, tai henkilötietojesi siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste, kuten Yhdysvaltojen osalta Euroopan komission hyväksymä Privacy Shield-järjestely.

Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

Rekisteröidyn yksityisensuojaan liittyvät oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on oikeuksia Koreina Oy:n hallussa oleviin henkilötietoihin liittyen.

A) Oikeus nähdä hallussamme olevat henkilötiedot. 

B) Oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin.Jos tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, sinulla on oikeus pyytää tietojen korjaamista, ellei lainsäädäntö sitä rajoita.

C) Oikeus pyytää tietojen poistamista.Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa:

 • Peruutat suostumuksesi tietojen käsittelyyn eikä käsittelylle ole muuta perusteltua syytä.
 • Vastustat tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole mitään hyväksyttävää syytä.
 • Vastustat tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa.
 • Tietojen käsittely on lainvastaista.
 • Kyse on alaikäisen henkilötiedoista

Voimassaolevan lainsäädännön vuoksi meillä on tietyissä tapauksissa velvollisuus säilyttää henkilötietojasi myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen, jos tietojen käsittely on tarpeen lakiin perustuvien velvoitteiden noudattamiseksi.

D) Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä. Jos oleteri mieltä rekisteröimiemme tietojen oikeellisuudesta tai lainmukaisuudesta, sinulla on oikeus rajoittaa tietojesi käsittelyä vain niiden säilyttämiseen. Rajoitus pätee niin kauan, kunnes tietojen oikeellisuus on varmistettu ja on voitu tarkistaa, että käsittelyperusteet ovat oikeat.

E) Oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin tai suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin

F) Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Sinulla on oikeus saada meille antamasi henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Tämä oikeus koskee henkilötietoja, joita on käsitelty ainoastaan automaattisesti ja suostumuksen tai sopimuksen täytäntöön panemisen perusteella.

Jos haluat käyttää yllä lueteltuja oikeuksiasi, pyynnöt arvioidaan tilanne- ja tapauskohtaisesti. Huomioithan, että voimme myös säilyttää ja käyttää tietojasi, jos se on tarpeen lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi, riita-asioiden ratkaisemiseksi tai sopimusten täytäntöön panemiseksi. Voimme myös pyytää sinulta lisätietoja tai varmistamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä.

Yhteydenotto Koreinaan tai tietosuojaviranomaiseen

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaselosteesta tai haluat käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä, voit ottaa meihin yhteyttä kirjallisesti joko sähköpostilla tai kirjeitse.

Voit ottaa meihin yhteyttä seuraavasti:

sähköpostilla

Heljä Kokko, helja@koreina.com

Aihe: Tietosuojaan liittyvä pyyntö tai kysymys

kirjeitse

Koreina Oy / Heljä Kokko
Tietosuojaan liittyvä pyyntö tai kysymys

Kasarmintie 16 B 64
90130 Oulu

Vastaamme pyyntöihin ilman aiheetonta viivytystä, mutta viimeistään 1 kk sisällä pyynnön esittämisestä. Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.

Vieritä ylös

Kuukauden kampanjatuotteissa myös BYBI Acid Gold -kasvonaamio 20% edullisemmin!